top of page
Základní informace

ZÁKLADNÍ

INFORMACE

První návštěva – vstupní vyšetření

 • Po telefonické či jiné domluvě vás objednáme na vstupní vyšetření.


 • Při první návštěvě vám na recepci předáme vstupní formulář (tento formulář slouží především k informování lékaře o zdravotních problémech, užívaných lécích, alergiích atp.)
.

 • Vstupní vyšetření trvá přibližně 1 hodinu. Nejprve pořídíme snímek panoramatickým rentgenem, který může odhalit jinak skrytý problém. Dále bude provedena podrobná anamnéza zubů a celé ústní dutiny – přítomnost zubního kazu, zubního kamene, změn tvrdých tkání, vnitřního zbarvení, hypoplazií a dalších defektů, včetně celkového vyšetření měkkých tkání ústní dutiny a stavu ústní hygieny.


 • Dále budou pořízeny fotografie chrupu, a bude-li to nutné pořízen i otisk zubů.


 • Celé vyšetření je bezbolestné. Lékař vám vše podrobně vysvětlí a ukáže na velkém monitoru.


 • Na základě těchto informací sestavuje vedoucí lékař terapeutický a cenový plán.


 • Terapeutický a cenový plán vám předáme po vstupním vyšetření nebo při další návštěvě. Lékař vám podrobně vysvětlí, jaké zákroky navrhl a jak by léčba probíhala. Vše je po vzájemné diskuzi přizpůsobeno vašim finančním a časovým možnostem. Klinika provádí celé spektrum stomatologických ošetření  - chirurgii, implantologii, protetiku, estetická ošetření chrupu a služby dentální hygieny. Můžeme tak nabídnout komplexní péči přímo u nás a není třeba navštěvovat jiné specialisty.


 • Sestavení tohoto plánu není nijak závazné. I v případě, že se rozhodnete dále nevyužívat služeb naší kliniky, rádi vám předáme kopie snímků a dokumentaci na přenosném mediu.


 • Ke klientovi přistupujeme vždy individuálně a snažíme se hledat řešení, které mu bude nejvíce vyhovovat.


 • Cena vstupního vyšetření se pohybuje v rozmezí od 1.500,- Kč až 3.120,- Kč


 • Naše klinika nespolupracuje se zdravotními pojišťovnami. Klienti si své hradí kompletně sám.


Club Premium

CLUB

PREMIUM

Členům KLUBU PREMIUM jsou za paušální roční poplatek poskytovány tyto výhody:

 • důraz na osobní přístup

 • řešení akutních stavů do 24 hod

 • termíny ošetření se plánují prioritně podle časových nároků klienta

 • ošetřující je vedoucí lékař Dr. Rusnák

 • komfort i pro nejnáročnější klienty

 • velký důraz na preventivní péči

 • cena paušálního poplatku 20 tis./rok

Podrobnější informace na lince

       

         733 133 183

NOVÉ

PROSTORY

Nové prostory

Vážení klienti,  

 

určitě Vás bude zajímat, proč jsme se přesunuli na novou adresu. Jedním z hlavních důvodů je, že jsem se po letech rozhodl osamostatnit a vytvořit si praxi podle svých ideálních představ. Naskytly se mi prostory v dobré lokalitě, které jsem se rozhodl moderně zrekonstruovat a vybavit nejnovějším a technologicky nejvyspělejším vybavením, s důrazem na zajištění co nejvyšší úrovně v rámci hygieny provozu. Prostory jsou tak moderní a pohodlné.

 

Spolu se mnou přechází celý tým, na který jste dobře a léta zvyklí. Všichni se na Vás opravdu těšíme!

Fidentia-SubscribeRight.png
bottom of page